top of page

NOPEUS- JA VOIMATESTIT

Tältä sivulta löydät esimerkkejä Nopeuden ja Voiman testeistä. Nopeustestit jakaantuvat reaktionopeuden, räjähtävän nopeuden/voiman ja liikkumisnopeuden testaamiseen. Testeissä hyödynnämme Sporttesting järjestelmää sekä HURlabsin voimalevyä.

Reaktionopeus

Sporttesting järjestelmällä voidaan rakentaa erilaisia lajikohtaisia reaktioratoja. Ärsykkeenä voi olla joko näkö- tai kuuloärsyke. Kuuloärsykkeeseen reagoiminen on nopeampaa kuin näköärsykkeeseen. 

Räjähtävä nopeus/- voima

Jalkojen räjähtävää nopeutta ja voima voidaan testata HURlabsin voimalevyllä suoritettavassa vertikaalihypyssä (staattinen - ja esikevennyshyppy), josta saadaan selvitettyä hyppääjän mm. lähtönopeus, voima, teho ja elastisuus prosentti.

 

Käsien räjähtävää nopeutta ja voimaa voidaan myös testata HURlabsin voimalevyllä punnerrusasennosta, jolloin saadaan selvitettyä käsien lähtönopeus, voima ja teho.

Liikkumisnopeus

Liikkumisnopeustestit jakaantuvat maksimaalisen kiihdytysnopeuden ja maksimaalisen vakionopeuden testaamiseen. Näissäkin testeissä voimme hyödyntää Sporttesting järjestelmää.

 

Kiihdytysnopeuden testissä testattava lähtee juoksemaan 70 cm päästä ensimmäisestä valokennosta pystylähdöllä. Testattava tekee 3 maksimaalista 30m suoritusta läpi kennojen. Tulokseksi valitaan paras suoritus.

 

Maksimaalisessa vakionopeuden testissä testataan maksimaalista juoksunopeutta nopeuden ollessa vakio. Testi suoritetaan lentävällä lähdöllä, jossa alkukiihdytys on n. 30-40m riippuen iästä ja harjoittelutaustasta. Juoksuaika mitataan alkukiihdytyksen jälkeen 10m matkalta. Testejä voidaan soveltaa eri lajeihin (juoksu, luistelu, uinti). 

Yllä olevassa videossa on esitetty jääkiekkomaalivahdille suunniteltu näköärsykkeeseen perustuva reaktiotesti Sporttesting-järjestelmällä.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty HURlabsin voimalevyllä suoritettu staattinen hyppy, josta saadaan alla olevan kuvan mukainen raportti.

Staattisen hypyn raportista saadaan arvot mm. hyppykorkeudet lähtönopeuden ja lentoajan perusteella, maksimiteho ja -voima, lähtö- ja räjähtävä voima. Nämä ovat hyvin oleellisia parametreja kun seurataan urheilijan alaraajojen voimantuotto-ominaisuuksia.

bottom of page